İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde ‘I. Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’ düzenlendi

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde 20 farklı üniversiteden 41 bildiri ile ‘I. Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’ dijital platformda gerçekleştirildi. Sempozyumda tasarımın hayatın her alanındaki önemi tartışıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi “I. Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” dijital platformda gerçekleştirildi. Sempozyumda, 20 farklı üniversiteden 41 bildiri ile konularında uzman konuşmacılar tasarım anlayışını farklı yönlerden tartışmak üzere bir araya geldi.

1.Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu İstanbul Rumeli Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan Tekin’in başkanlığında ve Tasarım Bölümü akademisyenleri; Öğr Gör. Dila Evliyaoğlu Yiğit, Öğr. Merve Çevik Güngör, Öğr. Gör. Reyhan Kesgin Uzen, Öğr. Gör. Sinem Karaduman ve Öğr. Gör. Yiğit Er Yiğit’in organizasyonuyla gerçekleşti. Farklı disiplinlerin tasarım alanlarındaki faaliyetlerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, saha araştırmalarını ulusal platformda paylaşmak ve tartışmak olarak belirlenmiş olan sempozyumda konular, tasarım ile ilgili tüm alanları kapsayacak şekilde ulusal platformda paylaşmak ve tartışmak olarak belirlendi.

TASARIM HAYATIN HER ALANINDA ÖNEM TAŞIYOR

Açılış konuşmaları sempozyumun başkanlığını üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan Tekin tarafından yapıldı. Tekin konuşmasında tasarımın anlayışı tarihsel süreç içinde özetlenerek, değişen dünya düzeni ve azalan kaynaklar içerisinde tasarımın hayatın her alanında öneminin ne kadar arttığından bahsetti.

Açılış günü tek oturum şeklinde gerçekleşen sempozyum, ikinci gününde üç farklı oturum ile devam etti. Tekin, sempozyumun son günü ise katılan tüm akademisyenlere teşekkür ederek, gelecek nesillerin yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve çözüm odaklı çalışma disiplinlerini artırmak için ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Eğitim Haberler

Yorum yapın