Kamu Denetçiliği Kurumu doğum nedeni ile hemşirenin maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin kullandığı doğum izinleri nedeniyle maaşından kesinti yapılmasını hukuka aykırı bularak işlemin iptal edilmesi yönünde ilgili sağlık müdürlüğüne tavsiyede bulundu.

MAAŞINDAN 15 BİN 959 LİRA KESİLDİ

KDK’nin kararına göre, Ankara‘da bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin, doğum öncesi ve sonrası kullandığı izinleri nedeniyle maaşından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı. Hukuki anlamda her türlü izin kullanımının ücretli olması gerektiğini, ücretli izin hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten hemşire, Aile Hekimliği Kanunu’nda da maaş kesintisi yapılmasına yönelik düzenleme bulunmadığını ifade etti. Hemşire, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı biçimde maaşından kesinti yapıldığını ileri sürdü. Söz konusu işlemin hukuki olmadığını savunan başvurucu, maaşından yapılan kesintinin iadesi için KDK’ye başvurdu.

KDK: MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI HUKUKA AYKIRI

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun maaşından kesinti yapılmasının hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak kesinti işleminin iptal edilmesi yönünde Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderilmesini kararlaştırdı.
Kurumun kararında, aile sağlığı merkezi çalışanlarının izin sürelerinin sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri kapsamında belirlenmesi gerektiği, ilgili mevzuatta da doğum yapan sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.Başvurucunun Eylül-Aralık 2021’de izin kullandığı bildirilen kararda, “Sözleşmeli personelin kullandığı izin için ücretli izin verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarenin başvuranın maaşından kesinti yapması yönünde yapılan işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.” tespitine yer verildi.Kaynak: AA / Güncel

İlgili Haber:  Twitch İstismarda Bulunan Kullanıcıları Yasaklamak için Harekete Geçti

Ankara Ekonomi Güncel Haberler

Kaynak: [source_domain

Yorum yapın